भारतामधील,महाराष्ट्र राज्यातील अर्ध्य शुष्क रचनेच्या (Semi-Arid) क्षेत्रातील ग्रामीण समुदायामध्ये वाढत चाललेल्या उष्णतेच्या ताण तणावामुळे निर्माण होणारी असुरक्षितता (Vulnerability)

Author: , , ,       Publication Year:

Tag:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment